Zarząd sukcesyjny

Do czasu uchwalenia ustawy o zarządzie sukcesyjnym śmierć przedsiębiorcy powodowała najczęściej zakończenie bytu prawnego przedsiębiorstwa. Do czasu zakończenia wszelkich czynności spadkowych następcy prawni przedsiębiorcy mieli problem z zarządzaniem przedsiębiorstwem zmarłego – a te nierzadko zatrudniały pracowników, co nastręczało kolejnym osobom problemy. Od ponad dwóch lat w polskim systemie prawnym obowiązuje ustawa z dnia 5 lipca […]