Brak winy członka zarządu a odpowiedzialność z art. 299 kodeksu spółek handlowych

Bardzo popularną przesłanką zwalniającą członka zarządu z odpowiedzialności za długi spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h. jest brak winy w zaniechaniu złożenia w imieniu spółki wniosku o ogłoszenie jej upadłości bądź w złożeniu tego wniosku po terminie. Jednak w procesach o zapłatę, które toczą się przeciwko byłym członkom zarządu, bardzo często ta przesłanka […]