Optymalizacja Prawno-Podatkowa

Analiza prawno-podatkowa przedsiębiorstw pod kątem możliwości planowania podatkowego oraz wdrożenia zgodnych z prawem rozwiązań pozwalających zmniejszyć wysokość zobowiązań podatkowych to klu działań kancelarii Karwowski Prawo Gospodarcze w tym obszarze.  Nasi klienci wiedzą, że w realizacji projektów najważniejsze są dla nas zawsze 2 nadrzędne kwestie. Po pierwsze optymalizacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem analizy interpretacji funkcjonujących przepisów przez organy podatkowe a po drugie – orzecznictwo sądów administracyjnych na potrzeby prowadzonej działalności konkretnego przedsiębiorcy

Ponadto, naszą zawodową codzienność wypełniają takie działania jak: analiza i obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie możliwości zmiany prowadzonej formy prawnej (przekształcenia), zbadanie czy mogą skorzystać z prawa do odliczania wydatków na działalność badawczo-rozwojową, (tzw. „ulga B+R”) oraz jak mogliby realizować obowiązek płacenia podatków wg obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dodatkowo opiniujemy prawnie i rozliczamy też straty podatkowe, oraz prognozujemy opłacalność korzystania z tzw. pomocy de minimis.

Prawo i Oszczędzanie

Wierzymy, że każdy przedsiębiorca jest uprawniony do wykorzystywania możliwości podatkowych jakie daje mu prawo celem zapłacenia jak najniższej “daniny” dla Państwa i tym samym gromadzenia jak największych środków na rozwój swój, swojego biznesu lub swojej rodziny.  Inaczej mówiąc – wyznajemy filozofię, żaden z nas – jako podatnik – nie jest zobligowany do płacenia podatku w jego najwyższej, możliwej wysokości. Stosując się do przepisów prawa powinniśmy więc wykorzystywać wszystkie możliwości jakie daje nam Ustawodawca, by oszczędzać i generować jak największe wartości w prowadzonej aktywności biznesowej.

Zaczynamy zawsze od audytu. Skorzystaj z naszej unikalnej oferty audytu prawno-podatkowego i dowiedz się ile pomożemy Ci zaoszczędzić na poczet innych potrzeb życiowych. 

Prawo i Podatki

Stworzenie prowno-ekonomicznego ekosystemu, który definiuje wysokość, częstotliwość oraz jakość płaconych zobowiązań na rzecz Państwa i pilnuje ich egzekucji to podstawa pracy księgowego. My robimy dużo więcej. Przede wszystkim wierząc, że ów ekosystem powinien nie tylko zabezpieczać interes Państwa, czy wypełniać obowiązki prawno-skarbowe ale nader wszystko powinien dbać o efektywność biznesowo-finansową prowadzonych inicjatyw i bezpieczeństwo prawno-ekonomiczne jego udziałowców. I w myśl tej właśnie zasady realizujemy swoje usługi.

Projektując ekosystem finansowo-prawny dla naszych klientów stwarzamy im możliwość, by prócz wypełniania podstawowych obowiązków prawnych, np w płacenia podatków mogli się dodatkowo w sposób bezpieczny i efektywny rozwijać. Sprawdź naszą ofertę produktową i umów się na konsultację – spotkajmy się. 

Obszary Działania
Optymalizacja Prawno-Podatkowa

Analiza prawno-podatkowa przedsiębiorstw pod kątem możliwości planowania podatkowego oraz wdrożenia zgodnych z prawem rozwiązań pozwalających zmniejszyć wysokość zobowiązań podatkowych to klu działań kancelarii Karwowski Prawo Gospodarcze w tym obszarze.  Nasi klienci wiedzą, że w realizacji projektów najważniejsze są dla nas zawsze 2 nadrzędne kwestie. Po pierwsze optymalizacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem analizy interpretacji funkcjonujących przepisów przez organy podatkowe a po drugie – orzecznictwo sądów administracyjnych na potrzeby prowadzonej działalności konkretnego przedsiębiorcy

Ponadto, naszą zawodową codzienność wypełniają takie działania jak: analiza i obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie możliwości zmiany prowadzonej formy prawnej (przekształcenia), zbadanie czy mogą skorzystać z prawa do odliczania wydatków na działalność badawczo-rozwojową, (tzw. „ulga B+R”) oraz jak mogliby realizować obowiązek płacenia podatków wg obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dodatkowo opiniujemy prawnie i rozliczamy też straty podatkowe, oraz prognozujemy opłacalność korzystania z tzw. pomocy de minimis.

Prawo i Oszczędzanie

Wierzymy, że każdy przedsiębiorca jest uprawniony do wykorzystywania możliwości podatkowych jakie daje mu prawo celem zapłacenia jak najniższej “daniny” dla Państwa i tym samym gromadzenia jak największych środków na rozwój swój, swojego biznesu lub swojej rodziny.  Inaczej mówiąc – wyznajemy filozofię, żaden z nas – jako podatnik – nie jest zobligowany do płacenia podatku w jego najwyższej, możliwej wysokości. Stosując się do przepisów prawa powinniśmy więc wykorzystywać wszystkie możliwości jakie daje nam Ustawodawca, by oszczędzać i generować jak największe wartości w prowadzonej aktywności biznesowej. Zaczynamy zawsze od audytu. Skorzystaj z naszej unikalnej oferty audytu prawno-podatkowego i dowiedz się ile pomożemy Ci zaoszczędzić na poczet innych potrzeb życiowych. 

Prawo i Podatki

Stworzenie prowno-ekonomicznego ekosystemu, który definiuje wysokość, częstotliwość oraz jakość płaconych zobowiązań na rzecz Państwa i pilnuje ich egzekucji to podstawa pracy księgowego. My robimy dużo więcej. Przede wszystkim wierząc, że ów ekosystem powinien nie tylko zabezpieczać interes Państwa, czy wypełniać obowiązki prawno-skarbowe ale nader wszystko powinien dbać o efektywność biznesowo-finansową prowadzonych inicjatyw i bezpieczeństwo prawno-ekonomiczne jego udziałowców. I w myśl tej właśnie zasady realizujemy swoje usługi.

Projektując ekosystem finansowo-prawny dla naszych klientów stwarzamy im możliwość, by prócz wypełniania podstawowych obowiązków prawnych, np w płacenia podatków mogli się dodatkowo w sposób bezpieczny i efektywny rozwijać. Sprawdź naszą ofertę produktową i umów się na konsultację – spotkajmy się. 

Aktualności
Aktualności
Przestępstwa Białych Kołnierzyków

Druga, po optymalizacji prawno-podatkowej specjalizacja prawa karnego i gospodarczego, w ramach której skutecznie pomagamy klientom w potrzebie. Analiza potencjalnych zagrożeń odpowiedzialności karnej, reprezentacja pokrzywdzonych przed organami ścigania oraz obrona w postępowaniach karnych na etapie przedsądowym i sądowym  – z takimi problemami klienci trafiają do nas najczęściej. W sprawach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą oraz w sprawach osobistej odpowiedzialności członków zarządów, członków rady nadzorczej, wspólników, udziałowców ect spółek  prawa handlowego potrafimy działać niezwykle skutecznie budując unikalne strategie obrony i wyjścia z istniejącego kryzysu. 

W szczególności “lubimy” przestępstwa opisane w rozdziale XXXVI. Kodeksu Karnego, przestępstwa i wykroczenia z części karnej kodeksu spółek handlowych, części karnej ustawy o rachunkowości, sprawy dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; wykroczeń skarbowych w rozumieniu Art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowych. Tak – prawo to nasza pasja:)

Zatrzymanie CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne, w skrócie CBA, to umundurowana i uzbrojona służba specjalna państwa polskiego, urząd do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa, działająca na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Cel istnienia jak najbardziej słuszny, niekiedy jednak – sposób realizowania swojej misji – dyskusyjny lub nawet zmuszający do krytyki.

Tak, czy inaczej nasza kancelaria ma ogromne doświadczenie w reprezentacji oskarżonych w toku prowadzonych procedur przez w/w służbę specjalną i zawsze – bez względu na przyczynę i charakter sprawy – klient otrzymuje kompletną możliwie najbardziej skuteczną ochronę. To nasza misja. 

Zabezpiecz Majątek

Zabezpieczenie majątku w toku postępowań karnych i karno-skarbowych to nie tylko pewny sposób ochrony interesów dłużnika lub jego rodziny ale w pewnym sensie – także jego wierzycieli. Co warto wiedzieć na ten temat prowadząc działalność gospodarczą na dużą skalę? Jak skutecznie zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczn0-prawne swojej rodzinie, kiedy nasza działalność wykazuje duże ryzyko niepowodzenia? Jeśli aktywnie prowadzisz firmę i masz chęć na dalszy rozwój lub wiesz, że w najbliższym czasie możesz stać się uczestnikiem postępowania administracyjnego lub karno-skarbowego – najwyższy czas się przygotować. Pomagamy również wierzycielom, którzy mając uzasadnione obawy do uczciwości dłużnika boją się o jego wypłacalność w niedalekiej przyszłości. Bez względu na powód – warto poznać najbardziej skuteczne narzędzia zabezpieczenia majątku, w sytuacji której aktualnie się znajdujesz. I konsultacja prawna będzie tutaj najlepszym początkiem – poznajmy się!

Obszary Działania
Przestępstwa Białych Kołnierzyków

Druga, po optymalizacji prawno-podatkowej specjalizacja prawa karnego i gospodarczego, w ramach której skutecznie pomagamy klientom w potrzebie. Analiza potencjalnych zagrożeń odpowiedzialności karnej, reprezentacja pokrzywdzonych przed organami ścigania oraz obrona w postępowaniach karnych na etapie przedsądowym i sądowym  – z takimi problemami klienci trafiają do nas najczęściej. W sprawach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą oraz w sprawach osobistej odpowiedzialności członków zarządów, członków rady nadzorczej, wspólników, udziałowców ect spółek  prawa handlowego potrafimy działać niezwykle skutecznie budując unikalne strategie obrony i wyjścia z istniejącego kryzysu. 

W szczególności “lubimy” przestępstwa opisane w rozdziale XXXVI. Kodeksu Karnego, przestępstwa i wykroczenia z części karnej kodeksu spółek handlowych, części karnej ustawy o rachunkowości, sprawy dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; wykroczeń skarbowych w rozumieniu Art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowych. Tak – prawo to nasza pasja:)

Zatrzymanie CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne, w skrócie CBA, to umundurowana i uzbrojona służba specjalna państwa polskiego, urząd do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa, działająca na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Cel istnienia jak najbardziej słuszny, niekiedy jednak – sposób realizowania swojej misji – dyskusyjny lub nawet zmuszający do krytyki.

Tak, czy inaczej nasza kancelaria ma ogromne doświadczenie w reprezentacji oskarżonych w toku prowadzonych procedur przez w/w służbę specjalną i zawsze – bez względu na przyczynę i charakter sprawy – klient otrzymuje kompletną możliwie najbardziej skuteczną ochronę. To nasza misja. 

Zabezpiecz Majątek

Zabezpieczenie majątku w toku postępowań karnych i karno-skarbowych to nie tylko pewny sposób ochrony interesów dłużnika lub jego rodziny ale w pewnym sensie – także jego wierzycieli. Co warto wiedzieć na ten temat prowadząc działalność gospodarczą na dużą skalę? Jak skutecznie zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne i prawne swojej rodzinie, kiedy nasza działalność wykazuje duże ryzyko niepowodzenia? Jeśli aktywnie prowadzisz firmę i masz chęć na dalszy rozwój lub wiesz, że w najbliższym czasie możesz stać się uczestnikiem postępowania administracyjnego lub karno-skarbowego – najwyższy czas się przygotować. Pomagamy również wierzycielom, którzy mając uzasadnione obawy do uczciwości dłużnika boją się o jego wypłacalność w niedalekiej przyszłości. Bez względu na powód – warto poznać najbardziej skuteczne narzędzia zabezpieczenia majątku, w sytuacji której aktualnie się znajdujesz. I konsultacja prawna będzie tutaj najlepszym początkiem – poznajmy się!

Aktualności
Aktualności
Procesy karne i karno-skarbowe

Obsługę prawną w tym konkretnym obszarze specjalizacji prawa gospodarczego rozpoczynamy od analizy i audytu pod kątem oceny potencjalnych zagrożeń odpowiedzialności karno-skarbowej. Dzięki temu wiemy od razu, czego możemy się spodziewać jaką przyjąć linię obrony. 

Reprezentacja podmiotów w ramach postępowań skarbowych i kontroli podatkowych, reprezentacja przed organami ścigania i organami skarbowymi (postępowania przed Policją, Prokuraturą, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, naczelnikami urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej) oraz w postępowaniach sądowych (przed sądami powszechnymi i administracyjnymi), w tym w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń z kodeksu karnego skarbowego, czynów dotyczących tzw. „prania pieniędzy” oraz wyłudzeń skarbowych w rozumieniu Art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowych. Oto cały wachlarz naszych doświadczeń prawno-podatkowych, w które angażujemy się kompleksowo z intencją wybronienia klienta z każdego kryzysu. 

Procesy karne

“Proces karny jako zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego. Jego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej” Normy postępowania karnego określają prawa i obowiązki organów procesowych i muszą mieć określoną formę zawierającą się w ramach określanych przez ustawę. Cytując tą definicję procedury karnej chcemy podkreślić – w co wierzymy i jak działamy. Przede wszystkim wierzymy, że bez względu na wagę stawianych zarzutów, każdy zasługuje na optymalną obronę jego praw w toku prowadzonych postępowań karnych a my w kancelarii dokładamy wszelkich starań, by ta obrona była maksymalnie skuteczna. Zawsze.

Procesy karno-skarbowe

Jak bronić się w postępowaniu karno-skarbowym, kiedy występuje przestępstwo a kiedy wykroczenie skarbowe i jakie są różnice w możliwościach procesowych obrony w toku prowadzonych postępowań? Na te i wiele innych pytań nasi adwokaci znają odpowiedź. Ze wszelkimi wyjątkami i szczegółami, które w realnym procesie potrafią mieć decydujące znaczenie. Dzięki tej wiedzy oraz praktycznemu doświadczeniu w poruszaniu się w arkanach warszawskich organów ścigania – nasi klienci w dużej mierze mogą cieszyć się nie tylko wolnością ale i realnym zadośćuczynieniem z tytułu odszkodowań za popełnione błędy lub niesłuszne oskarżenia.

Zatrudniając kancelarią Adama Karwowoskiego Prawo Gospodarcze zyskujesz pewność i poczucie bezpieczeństwa, jakie dadzą Ci nieliczni na arenie warszawskich adwokatów procesowych. 

Karwowski-oferta-1
Procesy karne i karno-skarbowe

Obsługę prawną w tym konkretnym obszarze specjalizacji prawa gospodarczego rozpoczynamy od analizy i audytu pod kątem oceny potencjalnych zagrożeń odpowiedzialności karno-skarbowej. Dzięki temu wiemy od razu, czego możemy się spodziewać jaką przyjąć linię obrony. 

Reprezentacja podmiotów w ramach postępowań skarbowych i kontroli podatkowych, reprezentacja przed organami ścigania i organami skarbowymi (postępowania przed Policją, Prokuraturą, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, naczelnikami urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej) oraz w postępowaniach sądowych (przed sądami powszechnymi i administracyjnymi), w tym w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń z kodeksu karnego skarbowego, czynów dotyczących tzw. „prania pieniędzy” oraz wyłudzeń skarbowych w rozumieniu Art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowych. Oto cały wachlarz naszych doświadczeń prawno-podatkowych, w które angażujemy się kompleksowo z intencją wybronienia klienta z każdego kryzysu. 

Procesy karne

“Proces karny jako zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego. Jego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej” Normy postępowania karnego określają prawa i obowiązki organów procesowych i muszą mieć określoną formę zawierającą się w ramach określanych przez ustawę. Cytując tą definicję procedury karnej chcemy podkreślić – w co wierzymy i jak działamy. Przede wszystkim wierzymy, że bez względu na wagę stawianych zarzutów, każdy zasługuje na optymalną obronę jego praw w toku prowadzonych postępowań karnych a my w kancelarii dokładamy wszelkich starań, by ta obrona była maksymalnie skuteczna. Zawsze.

Procesy karno-skarbowe

Jak bronić się w postępowaniu karno-skarbowym, kiedy występuje przestępstwo a kiedy wykroczenie skarbowe i jakie są różnice w możliwościach procesowych obrony w toku prowadzonych postępowań? Na te i wiele innych pytań nasi adwokaci znają odpowiedź. Ze wszelkimi wyjątkami i szczegółami, które w realnym procesie potrafią mieć decydujące znaczenie. Dzięki tej wiedzy oraz praktycznemu doświadczeniu w poruszaniu się w arkanach warszawskich organów ścigania – nasi klienci w dużej mierze mogą cieszyć się nie tylko wolnością ale i realnym zadośćuczynieniem z tytułu odszkodowań za popełnione błędy lub niesłuszne oskarżenia.

Zatrudniając kancelarią Adama Karwowoskiego Prawo Gospodarcze zyskujesz pewność i poczucie bezpieczeństwa, jakie dadzą Ci nieliczni na arenie warszawskich adwokatów procesowych. 

Aktualności
Aktualności
Przekształcenia Przedsiębiorstw

Czy po stronie wspólników spółki jawnej powstaje przychód w związku z jej przekształceniem w spółkę z o.o? Czy planowane przekształcenie nie spowoduje niekorzystnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o.? Jakie skutki wywołuje przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową Przekształcenie spółki z o.o. w S.K.A. bez CIT od kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki – kiedy i na jakich zasadach? W procesie przekształceń nasi specjaliści odpowiadają na wiele podobnych pytań. Jesteśmy doświadczonymi adwokatami ale też z uwagi na główna specjalizację naszej kancelarii nieustannie poszerzamy swoją wiedzę i kompetencje w obszarze przekształceń i prawa spółek prawa handlowego. Dzięki temu, doradztwo prawno-podatkowe oraz proces przeprowadzenia procedury przekształcenia bez względu na cel i wyjściową formę prawną podmiotu realizujemy z najwyższą starannością.

Umów się na spotkanie i pozwól opracować dla Twojego biznesu najbardziej optymalny plan przekształcenia oraz wykaz dokumentacji rejestrowej. Dzięki temu poznasz nie tylko zalety planowanych działań ale i korzyści ze współpracy z nami. 

Przekształcenia  i Podatki

Łączenie lub przekształcanie spółek jest jednym z częstszych przypadków występujących w obrocie gospodarczym. Kancelaria Karwowski Prawo Gospodarcze specjalizując się w pełnej optymalizacji prawno-podatkowej podmiotów o różnej strukturze właścicielskiej i kapitałowej traktuje ten zakres usług jak chleb powszedni. To dlatego, że bardzo często same przekształcenia są elementem realizacji większego projektu i rzecz to dla nas oczywista – iż każdy członek naszego zespołu musi posiadać w tym wymiarze kompletną, aktualną i praktycznie zweryfikowaną umiejętność obsługi prawnej.

Czynności jakie wykonujemy w toku przekształceń te nie pozostają bez wpływu na rozliczenia podatkowe oraz narzucają szereg obowiązków na dotychczasowych i przyszłych udziałowców.  Dlatego zapraszamy do pierwszej konsultacji prawnej – poznamy Twoje cele i pomożemy ci je zrealizować. 

Przekształcenia i Sukcesja Majątku

Jak przeprowadzić przekształcenie rodzinnej firmy by optymalnie zabezpieczyć przyszłość finansową każdego z członków rodziny? Jak sprzedać majątek firmy, by zapewnić zdrową sukcesję spadkobiercom? Wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą bardzo często w rozmowie z nami obawia się, czy planowane przekształcenie wypełni należycie postawione cele w zakresie nie tylko spadkowym ale i jednocześnie biznesowym, dając przedsiębiorstwu szanse na dalszy efektywny rozwój.

O zaletach przekształceń z punktu widzenia ograniczenia odpowiedzialności za długi lub optymalizacji podatkowej pisaliśmy już w opisie wcześniejszych obszarów naszego działania ale warto podkreślić, że forma prowadzonej obecnie działaności ma kolosalne znaczenie w późniejszym procesie spadkowym – po śmierci właściciela.  Sprawdź już dziś – jak możemy pomóc Ci zaplanować proces sukcesji majątku

Karwowski-oferta-1
Przekształcenia Przedsiębiorstw

Czy po stronie wspólników spółki jawnej powstaje przychód w związku z jej przekształceniem w spółkę z o.o? Czy planowane przekształcenie nie spowoduje niekorzystnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. ?
Jakie skutki wywołuje przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową Przekształcenie spółki z o.o. w S.K.A. bez CIT od kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki – kiedy i na jakich zasadach? W procesie przekształceń nasi specjaliści odpowiadają na wiele podobnych pytań. Jesteśmy doświadczonymi adwokatami ale też z uwagi na główna specjalizację naszej kancelarii nieustannie poszerzamy swoją wiedzę i kompetencje w obszarze przekształceń i prawa spółek prawa handlowego. Dzięki temu, doradztwo prawno-podatkowe oraz proces przeprowadzenia procedury przekształcenia bez względu na cel i wyjściową formę prawną podmiotu realizujemy z najwyższą starannością.

Umów się na spotkanie i pozwól opracować dla Twojego biznesu najbardziej optymalny plan przekształcenia oraz wykaz dokumentacji rejestrowej. Dzięki temu poznasz nie tylko zalety planowanych działań ale i korzyści ze współpracy z nami. 

Przekształcenia i Podatki

Łączenie lub przekształcanie spółek jest jednym z częstszych przypadków występujących w obrocie gospodarczym. Kancelaria Karwowski Prawo Gospodarcze specjalizując się w pełnej optymalizacji prawno-podatkowej podmiotów o różnej strukturze właścicielskiej i kapitałowej traktuje ten zakres usług jak chleb powszedni. To dlatego, że bardzo często same przekształcenia są elementem realizacji większego projektu i rzecz to dla nas oczywista – iż każdy członek naszego zespołu musi posiadać w tym wymiarze kompletną, aktualną i praktycznie zweryfikowaną umiejętność obsługi prawnej.

Czynności jakie wykonujemy w toku przekształceń te nie pozostają bez wpływu na rozliczenia podatkowe oraz narzucają szereg obowiązków na dotychczasowych i przyszłych udziałowców.  Dlatego zapraszamy do pierwszej konsultacji prawnej – poznamy Twoje cele i pomożemy ci je zrealizować. 

Przekształcenia i Sukcesja Majątku

Jak przeprowadzić przekształcenie rodzinnej firmy by optymalnie zabezpieczyć przyszłość finansową każdego z członków rodziny? Jak sprzedać majątek firmy, by zapewnić zdrową sukcesję spadkobiercom? Wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą bardzo często w rozmowie z nami obawia się, czy planowane przekształcenie wypełni należycie postawione cele w zakresie nie tylko spadkowym ale i jednocześnie biznesowym, dając przedsiębiorstwu szanse na dalszy efektywny rozwój.

O zaletach przekształceń z punktu widzenia ograniczenia odpowiedzialności za długi lub optymalizacji podatkowej pisaliśmy już w opisie wcześniejszych obszarów naszego działania ale warto podkreślić, że forma prowadzonej obecnie działaności ma kolosalne znaczenie w późniejszym procesie spadkowym – po śmierci właściciela.  Sprawdź już dziś – jak możemy pomóc Ci zaplanować proces sukcesji majątku

Aktualności
Aktualności
Pobierz raport. 10 działań, które musisz wykonać przed przekształceniem działalności. 
KPG_Prezent
KPG_Prezent
Pobierz raport. 10 działań, które musisz wykonać przed przekształceniem działalności.