Blokada rachunku przez szefa KAS – co robić?

Od dnia 30 kwietnia 2018 r. do dyspozycji Szef Krajowej Administracji Skarbowej zostało dodane nowe uprawnienie – możliwość blokowania rachunków bankowych przedsiębiorców. Nowy instrument jest wyjątkowo dotkliwy. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zażądać blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego (przedsiębiorcy) na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, o której […]