Nowe stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), a przekształcenie działalności gospodarczej

Podstawową stawką podatku od osób prawnych w Polsce jest dalej 19%. Jednak zgodnie z ustawą, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2017 r., ustawodawca wprowadził dodatkową, obniżoną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9% (do końca 2018 r. zmniejszona stawka preferencyjna wynosiła 15% i została zmniejszona do 9% od 1 stycznia 2019 […]