Home Office – jak zlecić pracę w domu zgodnie z prawem?

Mając na względzie ciągle zmieniające się przepisy, kancelaria ma na uwadze, że w celu przeciwdziałania COVID-19, coraz więcej pracowników zostaje oddelegowanych do wykonywania swoich obowiązków w formie pracy zdalnej. Jak uregulować to zgodnie z prawem?