Rozwój przedsiębiorstwa w ramach ulgi podatkowej (B+R) na badania i rozwój

Kancelaria Karwowski Kancelaria Prawa Gospodarczego jako jedna z nielicznych zajmuje się pozyskiwaniem ulgi B+R. Od 2016 r. przedsiębiorcy inwestujący w badania i rozwój mogą skorzystać z ulgi w podatku dochodowym. Każda firma może odliczyć do 100% kosztów kwalifikowanych wyodrębnionych w swojej ewidencji, a każde centrum badawczo-rozwojowe aż 150%. Dlaczego warto spróbować?

Wyniki prowadzonej działalności nie mają znaczenia, dlatego ulgę można uzyskać również na projekty, które nie zakończyły się sukcesem lub wciąż trwają. Kluczem do skorzystania ze wsparcia jest prawidłowe zdefiniowanie działań badawczo-rozwojowych oraz kosztów kwalifikowanych stanowiących podstawę do skorzystania z ulgi.

Mimo że ulga B+R jest dość prostym instrumentem, przedsiębiorcy wciąż rzadko korzystają z tej preferencji podatkowej. Tymczasem każdy, kto pracuje nad nowymi rozwiązaniami (np. opracowuje nowy wzór lub oprogramowanie, tworzy ulepszoną recepturę produktu, usprawnia dotychczasowe procesy), prowadzi działalność B+R. Nie ma znaczenia, czy jest to przedsiębiorstwo zatrudniające setki pracowników, czy też mały start-up. Ulga podatkowa na B+R przysługuje podmiotowi bez względu na jego wielkość.

Karwowski Prawo Gospodarcze | Skuteczność

Rozwój przedsiębiorstwa w ramach ulgi podatkowej (B+R) na badania i rozwój

Kancelaria Karwowski Kancelaria Prawa Gospodarczego jako jedna z nielicznych zajmuje się pozyskiwaniem ulgi B+R. Od 2016 r. przedsiębiorcy inwestujący w badania i rozwój mogą skorzystać z ulgi w podatku dochodowym. Każda firma może odliczyć do 100% kosztów kwalifikowanych wyodrębnionych w swojej ewidencji, a każde centrum badawczo-rozwojowe aż 150%. Dlaczego warto spróbować?

Wyniki prowadzonej działalności nie mają znaczenia, dlatego ulgę można uzyskać również na projekty, które nie zakończyły się sukcesem lub wciąż trwają. Kluczem do skorzystania ze wsparcia jest prawidłowe zdefiniowanie działań badawczo-rozwojowych oraz kosztów kwalifikowanych stanowiących podstawę do skorzystania z ulgi.

Mimo że ulga B+R jest dość prostym instrumentem, przedsiębiorcy wciąż rzadko korzystają z tej preferencji podatkowej. Tymczasem każdy, kto pracuje nad nowymi rozwiązaniami (np. opracowuje nowy wzór lub oprogramowanie, tworzy ulepszoną recepturę produktu, usprawnia dotychczasowe procesy), prowadzi działalność B+R. Nie ma znaczenia, czy jest to przedsiębiorstwo zatrudniające setki pracowników, czy też mały start-up. Ulga podatkowa na B+R przysługuje podmiotowi bez względu na jego wielkość.

Jak uzyskać status Centrum Badawczo-Rozwojowego i ubiegać się o zwrot do 150% poniesionych kosztów? 

Kryteria, które musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać status CBR, określone w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej są następujące:

1. uzyskanie przychodów netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości, co najmniej: 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów netto albo 2 500 000 złotych i są niższe niż 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów netto;

2. stosowanie przepisów o rachunkowości;

3. przedłożenie oświadczeń o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ustawa nie wymaga składania żadnych urzędowych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami).
Podstawa prawna: art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz.1402, z późn. zm.).

Jak uzyskać status Centrum Badawczo-Rozwojowego i ubiegać się o zwrot do 150% poniesionych kosztów? 

Kryteria, które musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać status CBR, określone w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej są następujące:

1. uzyskanie przychodów netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości, co najmniej: 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów netto albo 2 500 000 złotych i są niższe niż 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów netto;

2. stosowanie przepisów o rachunkowości;

3. przedłożenie oświadczeń o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ustawa nie wymaga składania żadnych urzędowych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami).
Podstawa prawna: art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz.1402, z późn. zm.).

Zespół podatkowo-prawny kancelarii Karwowski Prawo Gospodarcze towarzyszy w procesie zdobycia statusu CBR od samego początku ubiegania się o ulgę B+R. Klikając w poniższy link możesz pobrać listę wymagań formalnych, jakie musi spełnić właściwie przygotowany wniosek o status CBR lub od razu zamów bezpłatną konsultację. 

UPEWNIJ SIĘ, ŻE TWOJA FIRMA OTRZYMA MOŻLIWIE JAK NAJWIĘCEJ

Zespół podatkowo-prawny kancelarii Karwowski Prawo Gospodarcze towarzyszy w procesie zdobycia statusu CBR od samego początku ubiegania się o ulgę B+R. Klikając w poniższy link możesz pobrać listę wymagań formalnych, jakie musi spełnić właściwie przygotowany wniosek o status CBR lub od razu zamów bezpłatną konsultację. 

Doświadczony zespół w procesie optymalizacji podatkowej gwarancją sukcesu

Praktyk biznesu, rozumiejący przedsiębiorców oraz doświadczony doradca podatkowy w efektywny sposób przeprowadzą cały proces identyfikacji i weryfikacji kosztów kwalifikowanych, który oparty na solidnej strategii pozyskania ulgi B+R zapewni Twojemu przedsiębiorstwu szybką realizację celu. Średni czas trwania procesu pozyskania ulgi to od 3 do 6 miesięcy w zależności od tempa współpracy z Twoim działem księgowym oraz od trybu akceptacji złożonych wniosków przez organy administracji państwowej. 

 

Karwowski Prawo Gospodarcze | Skuteczność
złożonych wniosków o CBR
zrealizowanych z sukcesem wniosków o ulgę B+R
milionów złotych pozyskanych środków z ulgi B+R
% zadowolonych przedsiębiorców
złożonych wniosków o CBR
zrealizowanych z sukcesem wniosków o ulgę B+R
milionów złotych pozyskanych środków z ulgi B+R
% zadowolonych przedsiębiorców
Sprawdź, co zyskały inne firmy, które nam zaufały
Sprawdź, co zyskały inne firmy, które nam zaufały